1. Nowe trendy w oszczędzaniu Rozwój technologii i zmiany społeczne wpływają na nowe trendy w oszczędzaniu. Wraz z rozwojem technologii i zmianami społecznymi, oszczędzanie staje się bardziej dynamiczne i innowacyjne. Nowoczesne podejście do lokat terminowych w 2030 roku uwzględnia różnorodne czynniki, takie jak rosnąca świadomość finansowa i potrzeba elastyczności....