Wprowadzenie do lokat terminowych Czym są lokaty terminowe i jak działają? Lokaty terminowe to inwestycje, w których klient deponuje określoną kwotę na określony czas. Bank w zamian wypłaca mu ustaloną stopę procentową. To bezpieczna forma lokowania oszczędności, gdyż z góry znana jest wysokość zysku. Zalety inwestowania w lokaty terminowe...