1. Oprocentowanie lokat terminowych Oprocentowanie lokat terminowych w 2023 roku jest zróżnicowane i zależy od wielu czynników, takich jak długość okresu lokaty i wysokość inwestowanego kapitału. W roku 2023 rynek lokat terminowych prezentuje zróżnicowane stawki oprocentowania. Wysokość oprocentowania zależy od kilku czynników, takich jak długość okresu lokaty i kwota...